Ljubljana

Filozofski maraton 2022: Filozofija in metoda

KAJ: Študentsko filozofsko društvo že vrsto let prireja tradicionalni Filozofski maraton, teden trajajočo serijo celodnevnih predavanj, ki spremlja Unescov svetovni dan filozofije. Letošnja tema je Filozofija in metoda.

KDAJ: Med 14. in 18. novembrom, na FF v Ljubljani

KJE: Predavalnici 434 in modra soba na FF Ljubljana.

KDO: Študentsko filozofsko društvo

POVEZAVA: https://drustvosfd.si/FM2022

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je favicon-16x16.png

Kolokvij filozofije športa 2022

KAJ: Namen kolokvija je prikazati dejavnost filozofije športa in širše humanistike športa v Sloveniji ter vzpodbuditi dialoški razmislek ob pomembnih filozofskih vprašanjih povezanih s športom. Kolokvij zato tematsko ni zamejen. Poleg raziskovalcev so k sodelovanju s svojimi prispevki povabljeni tudi študenti Fakultete za šport in drugih fakultet, ter ostala zainteresirana javnost.

KDAJ: 14. 11. 2022, ob 16:00

KJE: Fakulteta za šport v Ljubljani, predavalnica A.

KDO: Slovensko društvo za filozofijo športa in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

POVEZAVA:  http://www.filozofija-sporta.si/

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je favicon-16x16.png

Fakulteta za humanistični študij z novimi knjižnimi deli predavateljev

KAJ: Predstavitev knjižnih del doc. dr. Gašperja Pirca – »Kritična hermenevtika« in doc. dr. Luke Trebežnika – prevod dela »Richard Kearney: Morebitni Bog«.

KDAJ: V sredo, 16. 11. 2022, ob 18.30

KJE: Knjižnica Alma Mater Europaea – ISH (Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana).

KDO: Alma Mater Europaea – ISH, Fakulteta za humanistični študij

POVEZAVA: https://www.almamater.si/si

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je favicon-16x16.png

Maribor

Študentski filozofski simpozij 2022

KAJ: Mednarodni Študentski filozofski simpozij.

KDAJ: 15. in 16. novembra 2022

KJE: MS Teams

KDO: Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (DAF)

POVEZAVA: http://zofijini.net/wp-content/uploads/2022/11/PhilosophyStudentsSymposium22_Programme.pdf

Ta slika ima prazen atribut alt; ime datoteke je favicon-16x16.png

Postojna

UNESCO Svetovni dan filozofije 2022 – Kritično mislimo o znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let

KAJ: Na Šolskem centru Postojna bomo tudi letos obeležili svetovni dan filozofije, in sicer bodo dijaki 4. letnika gimnazije premišljali pojem “kritičnega mišljenja” in v okviru pri pouku obravnavane učne teme o politični filozofiji kritično mislili o znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice na 16 let. Iskali in sestavljali bodo argumente ZA in PROTI znižanju starostne meje za pridobitev volilne pravice ter kot rezultat izvedli razpravo v obliki debate, ki bo temeljila na argumentiranem govoru in razumskih merilih.

KDAJ: 16.11.2022 od 9.20 do 10.20

KJE: Sejna dvorana Šolskega centra Postojna, Cesta v Staro vas 2, 6230 Postojna

KDO: Šolski center Postojna, Gorazd Brne

POVEZAVA: http://www.scpo.si/2022/10/13/unesco-svetovni-dan-filozofije-2022-kriticno-mislimo-o-znizanju-starostne-meje-za-pridobitev-volilne-pravice-na-16-let/

Dogodke, ki jih pripravljate ob Svetovnem dnevu filozofije 2022 lahko prijavite elektronsko na: http://www.danfilozofije.net/dejavnosti/prijavi-dogodek/

Glede spremljajočih aktivnosti ali česarkoli, kar kliče po pojasnilu, se obrnite na katerega od kontaktov na strani: http://www.danfilozofije.net/contact/