Philoguerillo je filozofsko-oblikovalski projekt, ki preizkuša nove oblike posredovanja vednosti. Preko T-majic vrača filozofijo na ulice, zato, da bi v spontani interakciji ljudi vzpodbudil k premisleku o različnih temah s pomočjo besede in podobe.

 

MANIFEST

 

Zakaj bi se morala filozofija vršiti zgolj v okvirih akademije? Zakaj bi si samo hermetično zaprte znanstvene skupnosti lastile ekskluzivno pravico do zastopanja in posredovanja filozofske vednosti. Ljubezni do modrosti ni mogoče stlačiti v šolski inkubator. Radost vednosti se ne da omejiti na ekonomski obrazec ponudbe in povpraševanja v obliki izpitnih vprašanj in odgovorov. Samobitno resnico ni mogoče preglasiti s togimi koncepti, ideološkimi zaslepitvami in argumenti moči. Filozof ni samo tisti, ki mu priviligirane skupnosti podelijo simbolno pripoznanje. Navidezno znanje je mnogokrat v resnici zgolj kokodakanje gesel.

 

Napočil je čas, da filozofija razbije okove inkubatorja, si sname verige in na agori povzdigne svoj glas. Želela si je vrnitve v svoje prvobitno življenjsko okolje. Nasprotno od tega kar trdijo njeni zavojevalci, sama pristaja na širši socialni kontekst. Zato so poleg knjig, razprav, člankov in drugih za točke popisanih papirjev tukaj majice in plakati, ki mislijo. Da bi se vrnila v svojem polnem sijaju, globini površine in nezamejeni prostodušnosti se javlja tam, kjer jo površinski pogled najmanj pričakuje. Da bi povedala tisto, kar ji leži na duši, se je prikradla na ulice in povsem običajno ljudsko nošnjo. Ker je prostor, ki si ga je izposodila, omejen, ga je lahko zapolnila samo z naplavinami sebi lastnih dolgotrajnih miselnih naporov. Kljub temu, da orakeljski izreki govorijo sami zase, jih je želela dopolniti z mnogosmiselnimi vizualnimi korelati, med drugim tudi zato, da bi dokazala, neustreznost njenega omejevanja na abstraktne kategorialne okvire. Dinamičnost ljudske nošnje je zadovoljila njeno poterbo po naključnjih in vedno novih srečanjih s tistimi, ki so odprti za dvogovor z njo. Majice, ki mislijo, niso majice, ki mislijo namesto vas. Filozofija ni prišla med vas, da bi vam posredovala odgovore, temveč si je izposodila vaša oblačila, da bi vas ponovno spodbudila k mišljenju. Filozofsko in njemu tuje mišljenje si ne moreta deliti pridelanih sadov, lahko si delita zgolj opravljeno in neopravljeno delo. Naj mišljenje odvrže vse okove in strahove!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O projektu

 
Ljudska oblačila v današnjem času praviloma služijo za promocijo različnih interesnih skupnosti. Redkeje na njih dobijo prostor ideje, ki so povezane z znanostjo. Ker oblačila danes ne predstavljajo izključno sredstva zaščite, temveč tudi sredstvo sporočanja, smo se odločili, da njihov prostor zapolnimo tudi s filozofijo.
Zaradi dejstva, da je prostor na oblačilih omejen, smo se pri tem osredotočili na krajše filozofske izreke. Oblačila predstavljajo tudi edinstveno priložnost, da razširimo tradicionalne načine posredovanja filozofske misli, zaradi česar smo filozofskim izrekom dodali vizualno interpretacijo.
Ljudska oblačila so eno od redkih sredstev, ki ponujajo nevsiljivo širjenje idej. Ker niso statična, predstavljajo izvrstno priložnost, da vsebina, ki ji odstopajo prostor, zaživi. Njihova gibljivost omogoča neskončno možnih srečanj.
Oblačila so potemtakem eno izmed sredstev oživitve filozofske misli. Predstavljajo možnost, da se s filozofijo srečajo ljudje, ki s tovrstno mislijo nimajo neposrednih stikov, četudi bi si jih želeli. Oblačila pa so hkrati eno izmed najbolj primernih mest, da filozofija zaživi tudi v do sedaj še ne izčrpanih možnostih posredovanja.
Fotografije majic