Ilirska Bistrica

Dan filozofije na Gimnaziji Ilirska Bistrica

KAJ: Na Gimnaziji Ilirska Bistrica bomo tudi letos obeležili svetovni dan filozofije, in sicer bodo dijaki 3. in 4. letnika gimnazije izdelali likovne, besedne in druge stvaritve (plakate, risbe, fotografije, krajše eseje, pesmi itd.), ki bodo izražali njihove lastne razmisleke o umetni inteligenci in življenju v času robotov in transhumanizma. Plakate in zapise o umetni inteligenci bomo razstavili na panojih po šoli. Izdelali bomo tudi video, ki bo predstavljal izdelke dijakov in bo dostopen na različnih spletnih platformah (spletna, Facebook in Instagram stran šole itd.).

S to gesto želimo z »ljubeznijo do modrosti« oziroma ljubeznijo do resnice vstopiti v zavest dijakov in zaposlenih naše šole pa tudi širše. V ozadju naše želje je cilj slediti priporočilu oziroma vabilu UNESCA ter širiti zavest o prisotnosti in pomembnosti filozofije v naši družbi. Hkrati pa želimo spodbuditi refleksijo o sodobni tehnologiji, ki nezadržno spreminja naša življenja in vsakdan tako na ravni posameznika kot na ravni družbe kot celote.

KDAJ: 19.11.2020, med 8.00 in 14.00

KJE: Gimnaziji Ilirska Bistrica, Ulica IV. armije 1, 6250 Ilirska Bistrica

KDO: Gorazd Brne, gorazd.brne@scpo.si

POVEZAVA: https://www.ilb.scpo.si

Selnica ob Dravi

Filozofija za otroke (skupnosti raziskovanja z učenci)

KAJ: Z učenci različnih starosti/razredov bomo izvedli nekaj ur filozofije za otroke. Dan bomo obeležili kot šolski Unesco dan, in sicer v sklopu internega projekta Identiteta. Sodelovali bomo z oddelkom za filozofije FF UM.

KDAJ: 19. 11. 2020, ob 8.20 do 12.35

KJE: Osnovna šola Selnica ob Dravi, 2352 Selnica ob Dravi

KDO: Maja Vačun, maja.vacun@os-selnica.si

POVEZAVA: https://www.o-selnica.mb.edus.si

Splet

Kolokvij filozofije športa 2020

KAJ: Namen kolokvija filozofije športa je prikazati dejavnost filozofije športa in širše humanistike športa v Sloveniji ter vzpodbuditi dialoški razmislek ob pomembnih filozofskih vprašanjih povezanih s športom. Kolokvij zato tematsko ni zamejen. Med drugim bo na letošnjem kolokviju predstavljen prevod enega temeljnih del filozofije športa Muren (The Grasshopper: Games, Life and Utopia) ameriškega filozofa Bernarda Suitsa. Poleg raziskovalcev so k sodelovanju s svojimi prispevki povabljeni tudi študenti Fakultete za šport in drugih fakultet, ter ostala zainteresirana javnost.

KDAJ: 24. 11. 2020, ob 15:00

KJE: Glede na trenutno zdravstveno situacijo in obete za naslednji mesec, bo kolokvij potekal v živo prek spletne platforme Zoom. Povezava do »on-line meetinga« bo objavljena v tednu pred dogodkom.

KDO: Slovensko društvo za filozofijo športa in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani

POVEZAVA:  http://www.filozofija-sporta.si/

Dogodke, ki jih pripravljate ob Svetovnem dnevu filozofije 2020 lahko prijavite elektronsko na: http://www.danfilozofije.net/dejavnosti/prijavi-dogodek/

Glede spremljajočih aktivnosti ali česarkoli, kar kliče po pojasnilu, se obrnite na katerega od kontaktov na strani: http://www.danfilozofije.net/contact/