Celje

Utopija in resničnost evropske civilizacije

KAJ: Pogovor z avtorjem knjige Utopija in resničnost, o zatonu evropske civlizacije Borutom Korunom.

Knjiga je kratek prikaz evropske civilizacije, njenega nastanka, njenih značilnosti in razvoja. Avtor razjasni osnovne pojme o civilizaciji in nastanku različnih civilizacij, zakaj so v življenju med njihovimi pripadniki težave in nesprejemanja. Na kratko predstavi tudi antično grško in islamsko civilizacijo ter prikaže svoj pogled na »spopad civilizacij«, ki se pojavlja na evropskih tleh danes pred našimi očmi. Z avtorjem se bo pogovarjal Jože Faganel.

KDAJ: 15.11.2018, ob 18.00

KJE:  Mohorjeva dvorana, Prešernova ulica 23, Celje

KDO: Celjska Mohorjeva družba

POVEZAVA: http://www.mohorjeva.org/utopija-in-resnicnost

Ilirska Bistrica

Dan filozofije in strpnosti ter natečaj Kakšno Slovenijo si želim

KAJ: Na Gimnaziji Ilirska Bistrica bomo svetovni dan filozofije in mednarodni dan strpnosti obeležili z razmisleki dijakov o smislu življenja, strpnosti in obrekovanju ter o tem, kakšno Slovenijo si želimo. Zapise razmislekov in druge izdelke (fotografije, likovne izdelke, plakate itd.) bomo razstavili na panojih po šoli. S to gesto želimo z »ljubeznijo do modrosti« (smisel življenja – mojega, tvojega, našega – je eden najtežje ujemljivih filozofskih konceptov) vstopiti v zavest dijakov in zaposlenih naše šole oz. biti s tovrstno ljubeznijo prisotni v našem okolju. Želimo širiti zavest o pomenu strpnosti in aktualizirati problematiko obrekovanja ter sporočiti odločevalcem na lokalni in nacionalni ravni, kaj mlade moti v naši domovini in kaj je treba spremeniti, da bi nam vsem bilo lepše.

KDAJ: 15.11.2018

KJE: Gimnazija Ilirska Bistrica

KDO: Gimnazija Ilirska Bistrica, zanjo Gorazd Brne, prof.

POVEZAVA: https://www.ilb.scpo.si/dan-filozofije-in-strpnosti-ter-natecaj-kaksno-slovenijo-si-zelim/

Ljubljana

Filozofski maraton 2018 – Filozofija in revolucija

KAJ: Filozofski maraton 2018

Letos ima filozofska srenja priložnost za več praznovanj. Leta 2018 slavimo 200 let razlike med našim časom in trenutkom Marxovega rojstva, nadalje pa nas od nekega drugega rojstva, tj. rojstva Louisa Althusserja ločuje ‘zgolj’ 100 let. Če slednjo dobo prepolovimo, pa pristanemo na obeležanju še danes polemičnih dogodkov maja 1968 oz. študentskih gibanj. Prejšnje leto smo sicer imeli priliko slaviti 100-letnico oktobrske revolucije, pa vendar se s tem modrovanje o revolucijah ne bo končalo: letos bo razširilo svoj domet in se nadaljevalo v prostorih Filozofske fakultete med 12. In 16. novembrom.

Letos se Filozofski maraton vrača na stare tirnice in poteka polnih pet dni ter ponovno v profesorsko-študentski režiji. Navkljub izpostavljenim političnim konotacijam besede revolucija pa bodo letošnji prispevki raznoliki: ne bodo zajemali le modernih koncepcij revolucije kot prekinitve, zareze ali revolucije kot dogodka par exellence, četudi lok ukvarjanj z marksističnimi in boljševiškimi revolucionarnimi dejanji poteka od francoske revolucije in včasih vodi kar k francoski teoriji 20. stoletja, torej k teoretskim osmislitvam Althusserja, Badiouja in Lacana. Svoj prostor bodo dobili tudi tisti prispevki, ki konceptualizirajo revolucijo kot krožnost in se opirajo na Nietzscheja. V ospredju pa se bodo gibale tudi različne izpostavitve – tako afirmativne kot kritične – znanstvenih revolucij in revolucionarnih zavojev samega življenja; z revolucijo se bomo soočili tudi preko umetnosti. V poplavi vseh možnih revolucij bo torej skušalo izplavati tudi pereče vprašanje, namreč kaj revolucija v današnji dobi sploh še je? Vabimo vas, da si povzetke predavanj preberete na spletni strani Študentskega filozofskega društva; morda se vam že tedaj utrne kakšen odgovor, ali pa še bolje – kakšno vprašanje.

V kolikor pa raje razmišljate na glas, v družbi in ob kozarcu vina, pa vas vabimo stran od fakultetnih prostorov, na večerno predavanje v MSUM, ki se bo pričelo v sredo 14. 11. ob 18. uri, sledila pa mu bo pogostitev. Se vidimo! Program maratona najdete na spodnji povezavi!

KDAJ: od 12.11. do 16.11.2018

KJE: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Aškerčeva 2, Ljubljana

KDO: Študentsko filozofsko društvo

POVEZAVA: https://www.facebook.com/events/1134412070065426/

 

Umetniška država in njeni prebojniki

KAJ: Predavanje mag. Marka Ogrisa.

Tokrat bomo za iztočnico vzeli knjigo M. Gladwella Prebojniki in in se vprašali, kakšne kriterije bi morali izpolnjevati ustvarjalci na različnih področjih umetnosti, da bi jim danes ali v neki prihodnji (četudi utopični) umetniški državi bili pripravljeni priznati enak status zvezdnikov družbenega napredka, kot ga danes uživajo gospodarska podjetja, če kot izvozniki uspejo na globalnem trgu in s tem prispevajo k dvigu materialnega BDP države. Ker se umetniki z vseh področij z dviganjem BDP države in odpiranjem novih delovnih mest praviloma ne morejo hvaliti – kako naj jim torej v naši prihodnji umetniški državi priznamo status prebojnikov? Morda s tem v deželi, katere identitetna zgodovina se posebej opira na umetnost – s posebnim poudarkom na pomenu literature (ne le Prešerna in Cankarja), likovne umetnosti (ne le iimpresionistov), arhitekture (ne le Plečnika), gledališča, glasbe, fotografije, filma, arhitekture itd. – ne bi smeli imeti posebnih težav! Kako sta prav filozofija in umetnost na vseh področjih človekove ustvarjalnosti od prazgodovine do interneta poskrbela za ključne preboje v našem razumevanju smisla biti in človeškosti človeka? Ali danes še razumemo ta prebojni potencial umetniških del?

KDAJ: 12.11.2018, ob 18.00

KJE: Knjižnica Šiška, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana

KDO: Mestna knjižnica Ljubljana

POVEZAVA: https://www.mklj.si/prireditve/item/17846-umetniska-drzava-in-njeni-prebojniki-mag-marko-ogris

 

Refleksija prihajajoče revolucije v dolžini življenja

KAJ: Predavanje Martina Lipovška

Naloga filozofije ter drugih ved je refleksija realne možnosti, da se bo relativno kmalu lahko zdravo življenje podaljšalo prek naravnih meja, morda za več desetletij. To je revolucija z vidika zgodovine človeštva in naše biologije. Katere metode bodo to omogočile, katera zdravila in prehranski dodatki se že zdaj preizkušajo, kam to pelje, kako bo s podaljševanjem življenja v daljni prihodnosti?

KDAJ: 13.11.2018, ob 18.30

KJE:  Knjižnica Bežigrad, Einspielerjeva ulica 1, 1000 Ljubljana

KDO: Mestna knjižnica Ljubljana

POVEZAVA: https://www.mklj.si/prireditve/item/17678-refleksija-prihajajoce-revolucije-v-dolzini-zivljenja-martin-lipovsek

 

Viktor Frankl, smisel in logoterapija

KAJ: Predavanje dr. Jožeta Ramovša

Viktor Frankl je pri nas znan kot eden najprodornejših psihologov in terapevtov 20. st., pa tudi kot preživeli taboriščnik uničevalnih nacističnih taborišč. Spoznanje o aktualnosti Franklove izkušnje, o iskanju smisla in logoterapiji je lahko plodno za stare in mlade, za sožitje med generacijami in za boljše medčloveške odnose.

KDAJ: 14.11.2018, ob 18.00

KJE:  Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

KDO: Svetovni etos Slovenja, Mestna knjižnica Ljubljana

POVEZAVA: https://www.mklj.si/prireditve/item/17880-viktor-frankl-smisel-in-logoterapija-dr-joze-ramovs

Maribor

Življenje ima vedno smisel

KAJ: Predavanje ob Svetovnem dnevu filozofije

Potreba po smislu je velika. Kdor je našel smisel v svojem življenju, ima moč, da premaga najtežje preizkušnje in doseže zadane cilje. Ve, zakaj se bori in zakaj živi. Vendar − kaj je ta smisel? Ali je to nekaj, kar si zadamo sami, ali pa obstaja absolutni smisel, ki presega želje in predstave posameznika? Ta vprašanja si človek postavlja že od nekdaj. To so ena najtežjih vprašanj spekulativne filozofije, kjer ima vsakdo svoj pogled in mnenje. S temi relativnimi mnenji si ne moremo veliko pomagati. Naše osebne izkušnje so namreč skromne in poznavanje misterija življenja površno. Zato je odgovore na ta globoka vprašanja treba poiskati globlje v dediščini človeštva. Človeštvo namreč udejanja svoj smisel in mi smo del njega. Zato se izkušnje in znanje prenašajo kot izročilo iz generacije v generacijo, vse do nas, ki moramo vse to raziskati in razumeti, da bi lahko udejanjili svoj smisel. Na predavanju si bomo podrobneje pogledali, kaj nam o vprašanju smisla sporoča tradicionalna filozofija. Ta nam govori o absolutnem smislu, ki zadeva vse nas, in o manjših smislih, ki so del večjega smisla. Zato je jasno, da ima vsakdo svoje relativne smisle življenja, ki pa morajo biti podrejeni širšemu. Če dovolj dobro ne poznamo širšega smisla in toka življenja, ne bomo vedeli, kako pravilno določiti svoje lastne relativne cilje na poti do višjega in vsevključujočega cilja. Da bi pravilno izbrali, kaj graditi, za kaj si prizadevati, da ne bi po nepotrebnem razmetavali s časom in energijo, da bi se izognili nepotrebnim bolečinam, moramo raziskati smisel in tok življenja. Vabljeni vsi filozofi po duši in preprosti iskalci misterija življenja. Vabljeni vsi!

KDAJ: 13.11.2018, ob 18:00

KJE: Tyrševa 7, Maribor

KDO: Nova Akropola

POVEZAVA: https://akropola.org/zivljenje-ima-vedno-smisel-2/

Ptuj

Oglaševanje in konec sveta

KAJ: Pogovor (o)b filmu: obeleževanje svetovnega dneva filozofije 2018 s filmom »Oglaševanje in konec sveta«.

»Advertising & the End of the World« je naslov video eseja iz leta 1997, ki ga je pripravil ugledni profesor Sut Jhally iz Univerze Amherst v Massachusettsu. V predstavitvi se osredotoči na svet komercialnih podob, s tem pa o kulturi informacij, ki prihajajo iz tega, na tržni logiki temelječega pogleda na svet, zastavi nekaj ključnih vprašanj. Nam ta sporočila dejansko dajejo tisto, kar obljubljajo – srečo in zadovoljstvo? Lahko v tem okvirju razmišljamo o skupnosti na podoben način kot o naših individualnih interesih? Lahko razmišljamo dolgoročno prav tako kot kratkoročno? S tem, ko se loti tematik, ki jih ta vprašanja sprožajo, poskuša opogumiti gledalca, da se zamisli nad svojo participacijo v potrošniški kulturi. Ko poveže družbeni stil potrošništva in prihajajočo okoljsko krizo, nas Jhally prisili, da ponovno ovrednotimo naš način življenja in razmislimo o ceni, ki jo kot potrošniška družba plačujemo ter o tem, kako dolgo lahko pri tovrstnem življenjskem stilu še vztrajamo.

KDAJ: 14.11.2018, ob 17:00

KJE: Mestnem kino Ptuj, Cvetkov trg 1, Ptuj

KDO: Zofijini ljubimci, CID Ptuj, Gimnazija Ptuj

POVEZAVA: http://zofijini.net/dogodek/oglasevanje-in-konec-sveta/

Škofja Loka

Nelagodje smisla v dobi tehnike in neskončne izbire vsega

KAJ: Predavanje mag. Marka Ogrisa.

Se nam naše vsakdanje življenje v dobi nenehnih tehničnih inovacij in neskončne izbire vsega, kar je moč prodati ali kupiti – kaže smiselno in človeško izpolnjeno ali smo vse bolj tesnobni in nezadovoljni; se kot posamezniki počutimo osebno suverene in družbeno angažirane ali smo vse bolj podobni nedoletnim otrokom, ki se vedno manj zanašajo na lastno ročne sposobnosti, moč spomina, inventivne ustvarjalnosti in domišljije? Kakšne vrste “smislov” je vso zgodovino evro-azijske civilizacije človeku zagotavljala filozofska drža do sveta in življenja – v različnih kulturnih in duhovnih tradicijah? In navsezadnje – katere konkretne koristi tudi človeku digitalne dobe prinaša knjižno branje humanistike v primerjavi z “brskanjem” po zaslonih “pametnih naprav”?

KDAJ: 15.11.2018, ob 19.00

KJE: Miheličeva galerija v Kašči na Spodnjem trgu v Škofji Loki

KDO: Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka

POVEZAVI: https://www.loski-muzej.si, http://www.knjiznica-skofjaloka.si

Zagorje ob Savi

Kakšno Zagorje ob Savi si želim

KAJ: Filozofska delavnica v Srednji šoli Zagorje na temo: Kakšno Zagorje ob Savi si želim.

Gre za del vseslovenskega projekta Kakšno Slovenijo si želim. Učenci Osnovne šole Toneta Okrogarja in dijaki Srednje šole Zagorje so poglobljeno brali knjigo Slovenija ima srce, doživetja pa izražali z likovnimi in besednimi prispevki. S filozofsko delavnico bodo »prevetrili« svoje misli in dooblikovali svoja stališča. Javnosti pa jih predstavili na okrogli mizi in z odprtjem likovno-besedne razstave KAKŠNO ZAGORJE OB SAVI SI ŽELIM, ki bo v Kulturnem centru Delavski dom (Cesta 9. avgusta 1, Zagorje ob Savi), 28. novembra 2018, ob 17. uri. Ob tem bodo mladi županu izročili DESET DRAMILNIH ZAPOVEDI (povzetek sporočil otrok in mladostnikov).

KDAJ: 15.11.2018, ob 11.00

KJE: Srednja šola Zagorje

KDO: Osnovna šola Toneta Okrogarja in Srednja šola Zagorje

POVEZAVA: https://www.sszagorje.si/