Začetki grškega mišljenja

 
Urejanje: Franci Zore, Jan Ciglenečki
Strokovni pregled: Željko Pavić, Sebastjan Vörös
Založba: KUD Logos, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 
Zbirka: Collectanea

Arhaični grški modreci so bili v zgodovini filozofije deležni najrazličnejših interpretacij, bolj ali manj pa se vsi interpreti strinjajo, da gre pri njih za začetnike zahodne filozofije, bodisi v smislu naivnih začetkov ali izvirnega mišljenja. To raznolikost interpretacij odražajo tudi študije, zbrane v zborniku Začetki grškega mišljenja, ki so tematsko razdeljene na dva sklopa. Prvi je podnaslovljen Arhaična misel in njeni odmevi v antiki, drugi pa Sodobna recepcija. V zborniku so objavljeni prispevki, ki so bili predstavljeni 20. in 21. oktobra 2013 v prostorih Slovenske Matice v Ljubljani, na mednarodnem simpoziju o predsokratski misli, katerega povod je bil izid slovenskega prevoda Dielz-Kranzove izdaje Fragmentov predsokratikov (2012). Urednika, Franci Zore in Jan Ciglenečki, sta vse prispevke objavila v izvirnem jeziku. Na začetku zbornika so objavljene pesmi Gorazda Kocijančiča in Milana Dekleve, ki so jih navdihnili arhaični grški misleci in sta jih brala kot uvod v simpozijska dneva. Pričujoči zbornik dokazuje, da je zanimanje za arhaično grško mišljenje v našem prostoru (še) vedno živo in aktualno, obenem pa njegov izid ponuja priložnost za počastitev 70. obletnice prve Sovretove izdaje Predsokratikov.

V zborniku:

Avtorji in naslovi prispevkov:
Petar Šegedin: Na Homerovu tragu
Boris Šinigoj: Spoznaj samega sebe
Sonja Weiss: Glasba in zdravilstvo v pitagorejskem izročilu
Ozren Žunec: Parmenidova doxa i Aristofanov govor u Platonovu Simpozionu
Vid Snoj: Parmenid šaman
Mario Kopić: Heraklit in Parmenid – dvojčka v duhu
Franci Zore: Znamenja na poti Heraklitovega mišljenja
Boris Vezjak: Protagora, homo mensura in antilogije
Alen Širca: Empedoklova votlina med novoplatonizmom in patristiko
Damir Barbarić: Mišljenje u prvom početku: Heideggerovo tumačenje ranogrčke phusis
Milosav Gudović: Empedokles – Geviert: beseda o Harmoniji
Janko Lozar: Protagora kot obet velikega začetka filozofije
Igor Žunkovič: Atomizem in literarni subjekt
Borut Škodlar, Jan Ciglenečki: Arhaična grška misel v dialogu z eksistencialno-fenomenološko psihiatrijo

Povezava: https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/zacetki_grskega_misljenja