Tema: Prevrednotimo vrednote

Nastopajoči:
Smiljana Gartner
Tomaž Grušovnik
Gorazd Brne

Svetovni dan filozofije 2019 je posvečen širši temi prevrednotenja vrednot. Etika kot tradicionalna filozofska disciplina si zastavlja vprašanje o podobi srečnega življenja, poti, kako ga dosežemo, pravičnosti in posameznikovih dolžnostih. Med ključne moralne pojme spadajo tudi vrednote. Te razkrivajo, kaj nam je v življenju zares pomembno. V geslu »Pravica za vse!« sta tako denimo izpostavljeni pravičnost in enakost. Vrednote so vedno odvisne od družbe in posameznikov, ki jo sestavljajo, pa tudi od okolja, v katerem živimo. Ker smo danes priča ritmu hitrih sprememb, se spreminjajo tudi vrednote in odnos ljudi do njih. Zato se Dan filozofije 2019 posveča vprašanju, ali bi morali vrednote spremeniti in jih prilagoditi novim razmeram, pa tudi vprašanju, kako naj jih prevrednotimo. V kolikšni meri naj torej novi izzivi, kot so podnebne spremembe, zmanjševanje števila delovnih mest zaradi avtomatizacije in digitalizacije, nove biotehnologije, selitve prebivalstva itn. vplivajo na spreminjanje naših vrednot?

Video

Video - 2. del

Dijaški video

Kamera in montaža: David Lotrič www.davidlotric.com
Avtor koncepta, novinar/komentar, bral: David Banović
Celostna grafična podoba: Luka Mancini