Seznam knjižnih sugestij (za knjižnice):

Nietzsche, Friedrich (1988). Onstran dobrega in zlega; H genealogiji morale. Ljubljana: Slovenska matica.

Kant, Immanuel (2003). Kritika praktičnega uma. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo.

Šimenc, Marjan (2016). Nove prakse filozofije. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.

Grušovnik, Tomaž (2016). Etika živali. Koper: Annales.

Taylor, Charles (2000 ). Nelagodna sodobnost. Ljubljana: Študentska založba.

Nietzsche, Friedrich (1995). Rojstvo tragedije iz duha glasbe. Ljubljana: Karantanija.

Hadot, Pierre (2009). Kaj je antična filozofija?. Ljubljana: Krtina.

Camus, Albert (1980). Mit o Sizifu: esej o absurdnem. Ljubljana: CZ.

Diogen Laertski (2015). Življenja in misli velikih filozofov. Ljubljana: Beletrina.

Rožanc, Marjan (2004). Roman o knjigah. Ljubljana: Delo.

Freud, Sigmund (2001). Nelagodje v kulturi. Ljubljana: Gyrus.

Voltaire (2003). Kandid ali Optimizem. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Eagleton, Terry (2009). Smisel življenja: zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina.

Savater, Fernando (1998). Etika za Amadorja. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Markič, Olga (2011). Logiški pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej.

Vezjak, Boris (2011). Sokratov pojmovnik za mlade. Maribor: Aristej.

Perelman, Chaïm (1993). Kraljestvo retorike. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.

Nitobe, Inazo (2011). Bushido: kodeks samuraja. Ljubljana: Sanje.

Gaarder, Jostein (2015). Zofijin svet: roman o zgodovini filozofije. Maribor: Obzorja.

Lukes, Steven (2004). Nenavadno popotovanje profesorja Caritata. Ljubljana: Sophia.

Jerman, Frane (1994). Filozofija. Ljubljana: DZS.

Thouless, Robert Henry (1979). Prava in kriva pota mišljenja. Ljubljana: Dopisna delavska univerza.

Botton de, Alain (2004). Utehe filozofije. Ljubljana: Vale-Novak.

Botton de, Alain (2005). Skrb za status. Ljubljana: Vale-Novak.

Magee, Bryan (2002). Poti filozofije. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Pirsig, Robert (2005). Zen in umetnost vzdrževanja motornega kolesa: raziskovanje vrednot. Ljubljana: Iskanja.

Law, Stephen (2005). Modrijanovi zapiski: prvi koraki v filozofijo. Dob pri Domžalah: Miš.

Adams, Douglas (1996). Štoparski vodnik po Galaksiji: trilogija v štirih knjigah. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Brenifier, Oscar (2007). Kaj pomeni biti jaz?. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Laubier, Matthieu de in sodelavci (2009). Mali Jan s kopico vprašanj. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Motschiunig, Ulrike (2013). Kje je sreča?. Celovec: Mohorjeva.

Cave, Kathryn (2001). Drugačen. Ljubljana: Educy.

De Kinder, Jan (2016). Rdeča ali Zakaj zasmehovanje ni smešno. Ljubljana: KUD Sodobnost International.

Silverstein, Shel (1992). Drevo ima srce. Celje: Mohorjeva družba.

Elliott, Rebecca (2012). Mala Zoja. Celje: Celjska Mohorjeva družba.

Wagener, Gerda (1996). Vampirčka je v temi strah. Radovljica: Didakta.

Lobel, Arnold (2000). Regec in Kvakec. Vedno skupaj. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Hymer, Barry in sodelavci (2017). Filozofija za otroke. Ljubljana: Krtina.

Kos, Gaja (2012) Rizibizi in laž. Murska Sobota: Ajda.

Brenifier, Oscar (2007). Kaj pomeni živeti skupaj?. Tehniška založba Slovenije: Ljubljana.

Labbé, Brigitte & Puech, Michel (2005). Filozalogajčki. Murska Sobota: Pomurska založba.

Klampfer, Friderik (2003). Etiški pojmovnik za mlade. Zbirka Pojmovniki, knj. 3. Maribor: Aristej.

Vezjak, Boris (2015). Ali je to zmota?. Maribor: Aristej

Di Marco, Emiliano (2010). Prigode malega filozofa. Izola: Ark.

Hub, Ulrich (2017). Lisice ne lažejo. Celje: Celjska Mohorjeva družba

Moost, Nele (2002). Čista resnica ali Izmišljije za vsako priložnost. Ljubljana: Kres.

Gombač, Žiga (2017). Črno belo. Dob pri Domžalah: Miš.

Kraljič, Helena (2013). Kako raste laž. Jezero: Morfem.

Koranter, Sonja (2014). (Laž): lažnivček Nacek. Ljubljana: Alba.

Brenifier, Oscar (2007). Kaj pomeni vedeti?. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.

Bregant, Janez; Vezjak, Boris (2007). Zmote in napake v argumentaciji: vodič po slabi argumentaciji v družbenem vsakdanu. Maribor: Subkulturni azil.

Gartner, Smiljana et alia. (2011). Povej mi pravljico. Raziskovanje z majhnimi in velikimi otroki. Nova Gorica: Melior, Založba Educa.

Milčinski. Fran (2008). Laž in njen ženin. Ljubljana: Založba Sanje.

Plato (2006). Zbrana dela. Celje: Društvo Mohorjeva družba.

Carroll, Lewis (1978). Alica v ogledalu. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Nagel, Thomas (1995). Za kaj sploh gre? Zelo kratek uvod v filozofijo. Ljubljana: Republiški izpitni center.

Arendt, Hannah (2003). Resnica in laž v politiki. Ljubljana: Društvo Apokalipsa.

Descartes, René (2004). Meditacije o prvi filozofiji, v katerih je dokazano bivanje božje in različnost človeške duše in telesa. Ljubljana: Slovenska matica.

Descartes, René (2007). Razprava o metodi: za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v znanostih. Ljubljana: Založba ZRC.

Locke, John (2010). Dve razpravi o oblasti; Pismo o toleranci. Ljubljana: Krtina.

Kant, Immanuel (1999). Kritika razsodne moči. Ljubljana: Založba ZRC.

Heraklit (1993). Fragmenti. Maribor: Obzorja.

Burkard, Kunzmann, Wiedmann (1997). DTV Atlas filozofije. Ljubljana: DZS.

Parmenid (1995). Fragmenti. Maribor: Obzorja.

Aristotel (1999). Metafizika. Ljubljana: Založba ZRC.

Warburton, Nigel (2009). Filozofija: temeljna spoznanja. Ljubljana: Sophia

Frankfurt, Harry G. (2009). O sranju. Maribor: Subkulturni azil.

Carr, Nicholas G. (2011). Plitvine: kako internet spreminja naš način razmišljanja, branja in pomnjenja. Ljubljana: Cankarjeva založba

Huxley, Aldous (1983). Krasni novi svet. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije

Šuster, Danilo (2015). Moč argumenta. Neformalna logika v teoriji in praksi. Maribor: Aristej

Šuster, Danilo (2019). Kaj delajo filozofi?. Maribor: Kulturni center Maribor

Sagan, Carl (2008). Svet demonov: znanost kot luč v temi. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Popper, Karl Raimund (1998). Logika znanstvenega odkritja. Ljubljana: Studia humanitatis.

Wittgenstein, Ludwig (2014). Filozofske raziskave. Ljubljana: Krtina.

Wittgenstein, Ludwig (1976). Logično filozofski traktat, Ljubljana : Mladinska knjiga.

Foucault, Michel (2001). Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia humanitatis.

Foucault, Michel (2009). Neustrašni govor. Ljubljana: Sophia.

Za morebitne nadaljnje sugestije, nam prosimo pišite na katerega od naslednjih kontaktov!