Filozofija za otroke - Zelo kratek uvod

Barry Hymer, Roger Sutcliffe
Naslov izvirnika: P4C Pocketbook
Prevedla: Eva Zakšek
Uredil: Marjan Šimenc
Založba: Krtina
Zbirka: Kratka 29

Filozofijo za otroke je zasnoval ameriški filozof Matthew Lipman na koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja, od takrat pa se je razširila po vsem svetu in postala tista nova praksa filozofije, ki ji Unesco posveča največ pozornosti v svojih poročilih o stanju filozofije. Temelji na prepričanju, da si otroci po naravi zastavljajo filozofska vprašanja, zato jih je treba pri tej spontani radovednosti podpirati in pomagati, da razmišljajo o svetu, v katerem živijo, in postanejo bolj premišljeni, obzirni in racionalni posamezniki. Knjižica predstavi filozofske osnove pristopa, predvsem pa zajame in sistemizira dve desetletji praktičnih izkušenj z razvijanjem kritičnega dialoga v šoli. Opiše in analizira, kako ustanoviti in spodbujati razvoj skupnosti raziskovanja in na konkretnih primerih pokaže, kako lahko učitelj zasnuje in vodi filozofsko raziskovanje otrok.

Barry Hymer je Osiris profesor psihologije na Cumbrijski univerzi. Je avtor ali urednik sedmih knjig in številnih člankov s področij miselnih spretnosti in izobraževanja nadarjenih. Med drugim je avtor uspešnice Gifted & Talented. Leta 2003 je prejel bienalno nagrado Award for Excellence in Interpreting Philosophy with Children, ki mu jo je podelilo svetovno združenje za filozofijo z otroki (ICPIC).

Roger Sutcliffe je najprej poučeval na osnovni šoli, za tem se je pridružil matematičnemu oddelku na šoli Christ's Hospital v Horshamu. V zgodnjih devetdesetih se je usposabljal za Filozofijo za otroke z Matthewom Lipmanom in vse od takrat je samostojni učitelj filozofskega raziskovanja in miselnih spretnosti. Je ustanovni član SAPERE – njen predsednik je postal leta 2003, ko je bil izvoljen tudi za predsednika ICPIC. Je avtor knjige The Philosophy Club in vira aktualnih dogodkov Newswise. Bil je sooblikovalec International GCSE Global Perspective in sourednik p4c.com.

Več na: http://www.zalozbakrtina.si/index.php?page=knjiga&kid=381