Kazimir Malevič
(1879 – 1935),

slikar poljskega rodu, sodi med utemeljitelje suprematizma, umetniške smeri, ki svoj izraz gradi na preizkušanju osnovnih geometričnih likov, predvsem kvadrata in kroga. Bolj znano Malevičevo delo z naslovom Črn kvadrat na beli podlagi, še danes navdihuje številne filozofske interpretacije, ki izraščajo predvsem iz polja teoretske psihoanalize. Abstraktno slikarstvo odpira vprašanja povezana z zagonetnostjo geneze objektov oziroma predmetnih odnosov na katerih temeljijo. O tem nenazadnje priča spodnji Malevičev vzklik.

Citati:

»Tovariši, vstanite, rešite se tiranije objektov.«

»Za suprematista so vizualni fenomeni objektivnega sveta sami po sebi brez pomena; pomebna stvar je občutje.«

»Ničesar nisem iznašel, samo noč, ki sem jo občutil, in v njej novo, ki sem ga poimenoval Suprematizem.«

Edino v slovenščino prevedeno delo: Bog ni zapustil prestola.