Guillaume Apollinaire
(1880 – 1918),

pesnik poljsko italijanskega rodu s pravim imenom Wilhelm Apollinaris de Kostrowitzky, se je po študiju v Franciji ustalil v Parizu, kjer je sodeloval pri različnih časopisih ter prijateljeval s številnimi slikarji (Picasso) in pesniki (Max Jacob, Alfred Jarry), ki so tedaj zarisovali nove smernice umetniškega ustvarjanja. S pesniško zbirko Alkoholi (1913) se je tudi sam odmaknil od konvencionalnih pesniških oblik in tematik. Z opuščanjem ločil in nelogičnim prikazovanjem časa in prostora je v svoje pesmi vnesel elemente kubizma, z besednimi igrami, asociacijami in ustvarjanjem lastnih verznih zakonitosti pa je naznanjal smer prihajajočih dadaistične in nadrealistične poezije. Svojo edinstvenost je do popolnosti izrazil tudi v Kaligramih (1918), kjer je z združitvijo oblike in vsebine uspešno premostil prepad med besedo in stvarjo.

Citati:

 

V slovenščini dostopna dela: Sonce prerezan vrat, Guillaume Apollinaire, Enajst tisoč batin/Podvigi mladega Don Juana, Umetnostne kronike, Sončeva trobenta.