Charles Montesquieu
(1689 – 1755)

sodi med vplivnejše mislece francoskega razsvetljenstva. Poleg vztrajne kritike despotizma, se je posvečal predvsem iskanju izvora družbenega reda in človeških institucij. V svojem znamenitem, sprva anonimno objavljenem delu z naslovom Duh zakonov (De l’esprit des lois), se je zavzemal za odpravo suženjstva, razpršitev politične moči, zagotavljanje državljanskih svoboščin in vladavino zakona. Prevratnost dela je botrovala dejstvu, da so ga umestili na Index Librorum Prohibitorum. Drugo znamenito Montesquieujevo delo nosi naslov Perzijska pisma. V pisemskem romanu se zrcali avtorjeva navdušenost nad drugačnim kulturnim okoljem, katerega značilnosti s pridom izkorišča, da bi osvetlil neutemeljenost podedovanih mnenjsko političnih razmer dobe, v kateri je ustvarjal.

Citati:

»Povprečnost je ograja.«

»Imperij vzpostavljen z vojno, se lahko ohrani samo z vojno.«

»Prijateljstvo je sporazum s katerim se zavežemo, da bomo male usluge zamenjali z velikimi.«

»Svoboda je pravica delati tisto, kar zakon dovoljuje.«

»Manj kot ljudje mislijo, več govorijo.«

V slovenščini dostopno delo: Perzijska pisma.