Svetovni dan filozofije 2023 v Mariboru

Štiri študentke drugega letnika prve stopnje, socialne pedagogike na Univerzi na Primorskem, smo se, 16. 11. 2023, odpravile iz Kopra v Maribor na obeleževanje Svetovnega dneva filozofije.

Uvodoma nas je z video sporočilom nagovoril minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, nato pa še nekaj predstavnikov organizacij, povezanih z dnevom, ki smo ga obeleževali.

Okroglo mizo je moderiral dr. Miha Debenak, učitelj filozofije na Prvi gimnaziji v Mariboru.

Prva od gostov, je spregovorila učiteljica Maja Vačun, ki si prizadeva za filozofijo že v  osnovni šoli. Svoje ideje uresničuje na Osnovni šoli Selnica ob Dravi, kjer je tudi zaposlena.

Za njo je spregovorila mag. Alenka Hladnik, dolgoletna učiteljica filozofije na Gimnaziji Kamnik. Njiju predvsem združuje ljubezen do filozofije za otroke. Spregovorila pa sta tudi dr. Zdenko Kodelja, s Pedagoškega inštituta, ki je kritično ovrednotil odnos do filozofije v vzgoji in izobraževanju. Na koncu pa je dr. Bojan Borstner, ki deluje na gostujoči fakulteti, ovrednotil pomen lastnosti filozofije, ki je, da vzbudi razmislek.

 Dotaknili so se tudi prenove v vzgoji in izobraževanju, pa tudi umetne inteligence.

Favstina Plavčak

Razpis za Nacionalno izbirno tekmovanje za mednarodno filozofsko olimpijado 2024

Razpis za tekmovanje je javno objavljen in dostopen na spletni strani (povezava >>). O razpisu so bili preko elektronskega sporočila obveščeni tudi vsi srednješolski profesorji filozofije, ki so prejeli dokument z razpisnim gradivom.

Vse profesorje in profesorice filozofije iz srednjih šol vabimo, da prijavite svoje dijakinje in dijake na Nacionalno izbirno tekmovanje za Mednarodno filozofsko olimpijado (IPO 2024), ki bo med 16. in 19. majem 2024 potekala v Helsinkih na Finskem.

Med vašimi dijaki/dijakinjami bomo izbrali dva tekmovalca, ki bosta zastopala Slovenijo na IPO 2024. Vse podrobne informacije o poteku olimpijade (program, prijava, organizacija potovanja) bodo posredovane izbranim kandidatom in njihovim mentorjem oziroma mentoricam po razglasitvi rezultatov (najkasneje do 16.4.2024). Za prijavo izbranih kandidatov na IPO 2024 in za organizacijo potovanja na Finsko je zadolžena Slovenska nacionalna IPO delegacija.

Več o Mednarodni filozofski olimpijadi si lahko preberete na naslednji povezavi >>.

IZBIRNO TEKMOVANJE

Izbirno tekmovanje bo potekalo v petek, 5. aprila 2024, v spletnem okolju z zborom tekmovalcev in tekmovalk na povezavi Zoom ob 14:00. Pisanje razpravljalnega ali interpretativnega eseja v angleščini bo trajalo 4 ure. Esej se piše na računalnik preko spletne platforme, ki preprečuje goljufanje pri pisanju (enak sistem je bil uporabljen za eIPO 2020 in eIPO 2021).

Kandidati za sodelovanje potrebujejo:

 • računalnik,
 • stabilno internetno povezavo,
 • delujočo kamero.

Kandidati lahko sodelujejo od doma ali iz šole. Nadzora svojega mentorja/ice ne potrebujejo. Preostale podrobne tehnične informacije o tekmovanju, povezavo Zoom in navodila za pisanje eseja bodo kandidati in njihovi mentorji/ice dobili po prijavi. Kandidati se bodo lahko pridružili tudi informativnemu spletnemu sestanku v prvem tednu aprila, kjer bomo odgovorili na vsa njihova morebitna vprašanja.

Naslovi in citati za pisanje esejev bodo pripravljeni po vzoru preteklih tekmovanj (na nacionalni in mednarodni ravni) in lahko izhajajo iz naslednjih tematskih sklopov:

 • vprašanje stvarnosti,
 • vprašanje spoznanja,
 • vprašanje morale,
 • posameznik in skupnost,
 • filozofija religije,
 • filozofija umetnosti.

Mentorji in tekmovalci si lahko naslove in citate za pisanje esejev iz preteklih olimpijad ogledajo na naslednji povezavi >>.

POGOJI ZA SODELOVANJE

 • Vsak prijavljen tekmovalec mora biti pripravljen za udeležbo na IPO 2024 med 16. in 19. majem 2024.
 • Vsak pripravljen tekmovalec mora biti pripravljen pokriti stroške prevoza oziroma potovanja na IPO 2024 (stroške bivanja pokrije organizator). Stroške lahko v dogovoru s tekmovalcem krije tudi šola.
 • Vsak prijavljen tekmovalec mora imeti sposobnost tekočega izražanja in pisanja v angleškem jeziku.
 • V skladu s Pravilnikom o tekmovanju v pisanju filozofskega eseja (povezava >>) se mora vsak prijavljen tekmovalec udeležiti šolskega tekmovanja in se uvrstiti na Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja (povezava >>).

PRIJAVE NA IZBIRNO TEKMOVANJE

Vsaka šola lahko po predhodnem internem izboru prijavi največ 2 tekmovalca/tekmovalki. Mednarodne (IB) in nacionalne oddelke iste šole pri prijavi na Izbirno tekmovanje za IPO upoštevamo kot dva različna prijavitelja.

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavo pošljite na slovenia.ipo@gmail.com ali miha.andric@live.com.
Po prijavi boste prejeli potrditveno e-sporočilo.
Rok za prijavo je 29. 3. 2024.

Prijava mora vsebovati:

 • naziv šole,
 • ime, priimek in kontakt mentorja/ice,
 • ime in priimek tekmovalcev,
 • telefonska številka tekmovalcev,
 • e-pošta tekmovalcev.

REZULTATI IZBORA IN OCENJEVANJE

Rezultate tekmovanja bodo vsi prijavljeni kandidati in njihovi mentorji izvedeli po elektronski pošti najkasneje do 16. 4. 2024. Ime, šola, mentorji/ice in eseji izbranih tekmovalcev/tekmovalk bodo tudi javno objavljeni. Ocenjevalna komisija oceni eseje in opravi izbor 2 kandidatov v skladu z mednarodnimi postopki in kriteriji IPO (povezava >>). Ocenjevalna komisija je sestavljena iz IPO mednarodnih ocenjevalcev brez svojih kandidatov na tekmovanju:

– Marjan Šimenc (vodja ocenjevanja),
– Alenka Hladnik (ocenjevalka),
– Miha Andrič (vodja izbirnega tekmovanja in ocenjevalec).

Odgovorna oseba in dodatne informacije:
Miha Andrič
Vodja slovenske IPO delegacije in član Mednarodnega izvršnega odbora IPO
miha.andric@live.com /slovenia.ipo@gmail.com
041624038

Filozofija v šoli, šola v filozofiji

Zvočni posnetek UNESCO svetovnega dneva filozofije 2023

Osrednji dogodek slovenske edicije svetovnega dneva filozofije 2023, je ponovno potekal v živo, v amfiteatru Filozofske fakultete v Mariboru. Najprej so nas nagovorili slavnostni govorci, v videoposnetku minister za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije dr. Darjo Felda, v živo pa predsednik Slovenskega filozofskega društva dr. Gašper Pirc, prodekan za znanstvenoraziskovalno dejavnost in doktorski študij na FF UM dr. Gorazd Bajc in v imenu Slovenske komisije za Unesco, namesto obolelega dr. Štrajna, dr. Marjan Šimenc. V debati, ki je sledila, so sodelovali dr. Bojan Borstner (Filozofska fakulteta, Maribor), mag. Alenka Hladnik (Gimnazija Kamnik), dr. Zdenko Kodelja (Pedagoški inštitut, Ljubljana) in Maja Vačun (Osnovna šola Selnica ob Dravi). Celoten dogodek je povezoval dr. Miha Debenak (Prva gimnazija Maribor).

Več in vir na: http://zofijini.net/filozofija-v-soli-sola-v-filozofiji/

 

16. november 2023 – svetovni dan filozofije

Na pobudo Unesca od leta 2002 vsako leto tretji četrtek novembra obhajamo svetovni dan filozofije. Letošnja osrednja slovenska prireditev ob tem dnevu bo potekala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in bo posvečena položaju filozofije v šoli, njen naslov je Filozofija v šoli, šola v filozofiji. Ob tem dnevu bodo organizirane tudi številne druge prireditve. Več o dnevu filozofije lahko preberete na spletni strani https://danfilozofije.net/ in na Facebookovi strani Slovenskega filozofskega društva.

Tako kot že vrsto let bomo ta dan tudi letos zaznamovali pri učnih urah filozofije. Ob tej priložnosti je izšla šolska revija za vprašanja humanistike Humanist; dijaki 4. letnika pa so na šolskem stopnišču pripravili razstavo karikatur velikih filozofov.

Dr. Andrej Leskovic, profesor filozofije

Revija Humanist (PDF)

Vir: https://www.gjp.si/16-november-2023-svetovni-dan-filozofije/

9. letni kolokvij filozofije športa

Slovensko društvo za filozofijo športa in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani vas vabita k sodelovanju na 9. letnem kolokviju filozofije športa, ki bo potekal v četrtek, 23. novembra 2023 s pričetkom ob 16h v predavalnici A na Fakulteti za šport v Ljubljani.

Kolokvij se umešča v sklop dogodkov ob vsakoletnem UNESCOvem svetovne dnevu filozofije, ki ga bomo v Sloveniji obeležili v četrtek, 16. 11. 2023 (http://www.danfilozofije.net/)

Namen kolokvija je prikazati dejavnost filozofije športa in širše humanistike športa v Sloveniji ter vzpodbuditi dialoški razmislek ob pomembnih filozofskih vprašanjih povezanih s športom. Kolokvij zato tematsko ni zamejen. Poleg raziskovalcev so k sodelovanju s svojimi prispevki povabljeni tudi študenti Fakultete za šport in drugih fakultet, ter ostala zainteresirana javnost.

Povzetek referata (do 200 besed) pošljite na e-naslov philosophy.sport@gmail.com, in sicer najkasneje do srede 15. novembra 2023. Programski odbor bo prispele povzetke pregledal in potrdil do petka, 17. novembra 2023, nato bo pripravljen program kolokvija, ki bo razposlan širši zainteresirani javnosti.

Posnetke predstavitev referatov na preteklih kolokvijih si lahko ogledate na Youtube strani Slovenskega društva za filozofijo športa:
https://www.youtube.com/channel/UCVqRAIKVYJhtaaQaDa2bX-g/playlists

Filozofija in umetnost

Vabilo k pisanju prispevkov za Filozofski maraton 2023

Študentsko filozofsko društvo že vrsto let prireja tradicionalni Filozofski maraton, teden
trajajočo serijo celodnevnih predavanj, ki spremlja Unescov svetovni dan filozofije. V letu
2023 se bo odvijal med 13. in 17. novembrom. Letošnja tema je Filozofija in umetnost. Društvo
poziva oddelčne profesorje_ice, raziskovalce_ke in študente_ke različnih stopenj študija
filozofije in ostalih področij humanistike naj se s svojim prispevkom predstavijo širši
zainteresirani javnosti.

Prijave sprejemamo do 22. 10. 2022 na elektronski naslov filozofskimaraton@gmail.com,
prijavite pa se s 150-250 besed dolgim povzetkom vašega bodočega prispevka, ki naj
vključuje 5 ključnih besed. Povzetki bodo zbrani in objavljeni v brošuri ter na spletni
strani društva.

Filozofski premisleki podnebnih sprememb: kakšna bo naša prihodnost?

Natečaj za filozofski esej z nagradnim skladom z rokom 26. februar 2023

Oddelek za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru prireja nagradni natečaj za dijakinje in dijake iz pisanja filozofskega eseja na temo »Filozofski premisleki podnebnih sprememb: kakšna bo naša prihodnost?«. Namen natečaja je spodbuditi filozofsko razmišljanje in izražanje med srednješolsko populacijo, zato se pričakujejo prispevki, ki bodo s filozofskimi orodji tematizirali etične, epistemološke, znanstvene in druge vidike vpliva podnebnih sprememb na človeka, naravo, družbo in svet. Nekaj možnih vprašanj za filozofsko razpravo o tem neobvezno navajamo spodaj.

Zadnji rok za oddani esej v dolžini od 1000 do 2000 besed je 26. februar 2022, šteje konec tega dneva. Sodelujejo lahko vse dijakinje in dijaki srednjih šol, ki pošljejo svoje izdelke na naslednji naslov: oddelek.za.filozofijo@gmail.com.

Razpisani nagradni sklad natečaja je:

prva nagrada v višini 300 evrov,
druga nagrada v višini 200 evrov,
tretja nagrada v višini 100 evrov.

Natečajno komisijo bodo sestavljali člani_ice Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru: dr. Boris Vezjak, dr. Janez Bregant, dr. Smiljana Gartner in Niko Šetar, mag. fil. in angl.

Imena prejemnic in prejemnikov nagrad bodo objavljena na spletni strani Filozofske fakultete v Mariboru in Facebook strani Oddelka za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru najkasneje mesec dni po njegovem zaključku.

Oddelek si pridržuje pravico do javne objave vseh nagrajenih esejev. Poslani izdelki na zgoraj navedeni elektronski naslov naj vsebujejo naslednje podatke dijakinje ali dijaka: ime, priimek, bančno številko (TRR) in kopijo dijaške izkaznice.

Prisrčno vabljeni k sodelovanju!

Oddelek za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru

Filozofskih člankov in knjig o globalnem segrevanju in nepovratnih podnebnih spremembah kar mrgoli in jih ne bomo posebej navajali, ker dijakov_inj nočemo pretirano omejevati ne vsebinsko in ne metodološko. Zavoljo lažje orientacije pa naj vseeno naštejemo nekaj možnih izhodišč za razpravo (ki, kot rečeno, niso ne edina in ne obvezujoča): Kaj lahko filozofija oz. filozofi_nje prispeva(jo) k boju proti podnebnim spremembam? Kakšne moralne dolžnosti v zvezi z okoljem imamo že obstoječe generacije do prihodnjih, še neobstoječih generacij ljudi? Koliko so v luči grozečih podnebnih sprememb sploh vredna človeška življenja in v kolikšni meri le-te spreminjajo njihovo tradicionalno vrednotenje? Ali je vsak od nas moralno dolžan po najboljših močeh omejiti oz. zmanjšati svoj ogljični odtis in iz katerih etičnih načel bi se dalo izpeljati tovrstne podnebne dolžnosti? Kakšna je v primerjavi s posamezniki, ki lahko storijo bore malo, odgovornost nacionalnih vlad in svetovnih korporacij za preprečitev podnebne krize in/ali prilagajanje nanjo? Po kakšnem ključu bi bilo najbolj pravično in pošteno med države porazdeliti velikanska bremena in stroške podnebnih ukrepov? Ali je res, kot nas prepričujejo, edino razumno in prav, da popolnoma zaupamo znanosti, ki nas svari pred prihajajočo podnebno kataklizmo? Tudi če nam, kot velja za večino med nami, primanjkuje znanja in razumevanja, ki so potrebni, da bi neodvisno, sami zase pretresli znanstvena dokazila, in kljub posameznim kritičnim glasovom podnebnih skeptikov v znanstveni skupnosti? Kdaj se je o antropogenem globalnem segrevanju sploh oblikoval zadosten znanstveni konsenz in kako so se s tem spremenile naše spoznavne, etične in politične dolžnosti v zvezi z okoljem? Na čem sploh temelji spoznavna avtoriteta, kdo si jo upravičeno lasti? Kako resnične izvedence za podnebna vprašanja sploh ločiti od namišljenih, samooklicanih? Je boj proti podnebnim spremembam naloga političnih elit ali pa zahtevajo izzivi prihodnosti angažma slehernika? Se bo dalo prihodnje podnebne izzive rešiti izključno z razvojem novih tehnologij ali pa bo treba za rešitev planeta korenito spremeniti naše ustaljene navade in potraten življenjski slog?

Unescov svetovni dan filozofije na OŠ Selnica ob Dravi

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) je tretji četrtek v mesecu novembru razglasila za svetovni dan filozofije – letos je bilo to 17. novembra.

Obeleževanju dneva filozofije smo se pridružili tudi na naši šoli – načrtovane dejavnosti smo izvajali v sredo, 23. 11. 2022. 

Na pobudo učencev izbirnega predmeta kritično mišljenje (filozofija za otroke) smo z učenci razpravljali o problemu zasvojenosti mladih. Ob različnih vrstah zasvojenosti mladostnikov, ki smo jim priča v sodobni družbi, smo si postavljali vprašanja in iskali odgovore, kaj sploh pomeni zasvojenost, ali se le-ta razlikuje od odvisnosti in če da, v čem, kaj so vzroki za zasvojenost in kakšne so njene posledice, kaj so razlogi za porast zasvojenosti. Razmišljali smo, ali je zasvojenost problem posameznika in družbe in načrtovali predloge za preprečevanje. Delavnico smo izvedli z eno skupino šestošolcev, osmošolcev in imeli okroglo mizo, ki sta se je poleg učencev izbirnega predmeta udeležila še naša ravnateljica in učitelj računalništva.

Prav posebna skupina ‘filozofov’ pa so bili v tem dnevu otroci iz skupine Sapramiške, s katerimi seveda nismo razpravljali o zasvojenosti, temveč o prijaznosti – kaj sploh pomeni biti prijazen, na kakšne načine izkazujemo prijaznost, vrednotili smo dejanja knjižnega junaka – gospoda medvedka in lutke sovice, primerjali njuna dejanja z našimi ipd.

Vir in več na: https://www.o-selnica.mb.edus.si/unescov-svetovni-dan-filozofije-2/

Maja Vačun

Ob svetovnem dnevu filozofije: Kritično o kritičnem mišljenju

Poslušaj na: https://val202.rtvslo.si/podkast/aktualno-202/173251477/174914414

V dandanašnjih časih imamo polna usta ‘kritik’ pa ‘kritičnih’ žolčnih besednih spopadov, sploh na brbotavih spletnih izmenjevalnicah mnenj, kot so Twitter, Facebook in razni forumi. A filozofi ob današnjem svetovnem dnevu filozofije opozarjajo na izkrivljeno rabo kritičnega mišljenja, ki se pod vplivom slepega sledenja avtoritetam sprevrača v svoje popolno nasprotje. Če za začetek pogledamo v etimološki slovar, ugotovimo, da izraz kritika ali kritičen izhaja iz grškega kritikos, kar pomeni razsoden in sposoben razlikovati. Zato v naslednjih minutah kritično pretresamo, kam je zaneslo kritično mišljenje v sodobnosti. Več pa Maja Ratej s svojim gostom Miho Debenakom, ki poučuje filozofijo na Prvi gimnaziji v Mariboru.

Maja Ratej