Tema: Katerega spola je filozofija?

Nastopajoči:
Darko Štrajn
Eva Bahovec
Maja Milčinski
Valentin Kalan
Lenart Škof
Katarina Majerhold
Izar Lunaček

Uvodnik

 

»Izvedba Unescove medresorske strategije na področju filozofije se bo opirala na tri stebre: na filozofski dialog, ki vključuje tudi mrežo filozofinj, na poučevanje filozofije in na promocijo filozofske misli in raziskovanja na Svetovnem dnevu filozofije. Poudarek bo na krepitvi prispevka filozofije k širjenju kulture miru, novih družbenih politik, preprečevanju spopadov in k boju proti vsem oblikam nasilja. Mednarodni filozofski dialogi bodo osredotočeni na pomembne sodobne teme, v perspektivi predvidevanja prihodnosti in spolnih gledišč v povezavi s širjenjem demokracije in človekovih pravic v povezavi s ključnimi partnerji, še posebej z Mednarodnim svetom za filozofske in humanistične študije (ICPHS) ter revijo Diogenes

Iz uradnega dokumenta Unesca 35 C/5, revidirana verzija: Osnutek programa in proračuna 2010-2011, paragraf št. 03018, sprejeto na 35. Generalni konferenci Unesca v Parizu, oktobra 2009.

 
Letos bomo v Sloveniji obeležili Unescov Svetovni dan filozofije s sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. O postavljeni temi bodo v razpravi razmišljali filozofi različnih smeri in generacij: dr. Darko Štrajn, dr. Eva Bahovec, dr. Maja Milčinski, dr. Valentin Kalan, dr. Lenart Škof, mag. Katarina Majerhold in Izar Lunaček.

Zvočni posnetek prireditve