Tema: Med pravico in izključenostjo

Nastopajoči:
Rado Riha
Boris Vezjak
Rok Svetlič
Bojan Žalec
Darko Štrajn
Peter Kuralt
Luka Mancini

Uvodnik

 

»Filozofija kot svobodno preizpraševanje ne more nobene resnice šteti za dokončno. Spodbuja spoštovanje do posameznih prepričanj, vendar pa ne sme v nobenih okoliščinah tvegati zanikanja svoje lastne narave ter sprejemati nauke, ki zanikajo svobodo drugih, nasprotujejo človekovemu dostojanstvu in sejejo semena barbarstva«.

(iz Pariške deklaracije za filozofijo – UNESCO 1995.)

Letos bomo v Sloveniji obeležili Unescov Svetovni dan filozofije s sodelovanjem ustanov in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. O postavljeni temi bodo v razpravi, ki jo bo vodil dr. Marjan Šimenc, razmišljali filozofi različnih smeri in generacij: dr. Rado Riha (Filozofski inštitut ZRC SAZU), dr. Boris Vezjak (Univerza v Mariboru), dr. Rok Svetlič (Fakulteta za humanistične študije Koper), dr. Bojan Žalec (Teološka fakulteta), dr. Darko Štrajn (Pedagoški inštitut, Predsedujoči Strokovnega odbora za družboslovne znanosti pri Slovenski nacionalni komisiji za UNESCO), Peter Kuralt (Inštitut za etiko Maribor), Luka Mancini (Inštitut za etiko Maribor).

Zvočni posnetek prireditve

Plakat:

dan-filozofije-2008_mala